Trollpost småtroll november

O jul med din glede og barnlige lyst vi ønsker deg alle velkommen;

Da var vi inne i den koseligste måneden i året og vi har lagt bak oss en fin november måned. Vi startet måneden med tilvenning på tassen og nå har Edvard kommet godt inn i gruppen vår. Vi har brukt mye tid på tilvenning, noe som er viktig for videre utvikling og læring i barnehagen.

Personalet skal i følge rammeplanen skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre. Dette er noe vi jobber med på småtroll hele tiden. Vi har samlinger med rim, regler, sanger og fortellinger/eventyr. Vi er opptatt av at barna skal bruke språket sitt både verbalt eller nonverbalt, for at de skal oppleve å bli sett og hørt. De skal oppleve gleden ved å kommunisere med andre.
Vi ser nå at Tassengruppa har hatt ei utvikling siden vi begynte i august og de kommuniserer på en annen måte enn når de begynte. De hermer mye og bruker kroppsspråket for å bli forstått. Med Ludde så er det mer fokus på å bruke språket aktivt å kommunisere i lek og i hverdagen. Dette gjør vi ved å stimulere de største ekstra i samlinger, få de til å leke med språket i rim og regler. Invitere de inn til samtaler der de kan undre seg gjennom bøker eller bilder.

I november har tassen gått på sin første tur utenfor barnehagen. Det var stor stas og de var veldig flinke til å gå hele veien. Vi skal fortsette med en tur hver uke fra januar.
Ludde har også vært på noen fine turer i nærmiljøet og vi ser at de liker turene ekstra godt, det er stas å få gå ut av barnehagen sånn som de store. 😊

Under fellessamlingen var vi så heldige og få besøk av «Reisenissene», en liten gruppe musikere som formidlet med sang og dans; jakten på det viktigste med jula. «det er ikke hva vi har, men hvem vi har som er det viktigste» Sitat Nissemamma.. Barna elsket forestillingen, og de tok seg god tid til å snakke med barna etterpå. Både små og stortroll, satt som forstenet under hele forestillingen😊

Vi har delt gruppen mye i november, vi er noen inne og noen ute. Som regel deler vi de inn i grupper med Tassen og Ludde. Vi deler barna for å få mer nærhet, skape ro og trygghet. Skape gode relasjoner til de voksne på avdelingen når vi rullerer på hvem som er på de ulike gruppene. Vi deler de også aldersbasert for å tilpasse aktiviteter og skape gode relasjoner dem imellom. I hele november har vi hatt student på småtroll, hun heter Kristine og er 2. års student, hun kommer også noen uker på nyåret. I desember skal vi igjennom mange tradisjoner som adventsamling, Lucia, nissefest, juleverksted, kakemannbaking og mange andre Trollmyra tradisjoner. Vi gleder oss!!

Håper dere får ei fin førjulstid!